Dagen på Linden

7:30 Förskolan öppnar 7.30 (8.30 på tisdagar – då personalen träffas innan öppning för att planera verksamheten eller lyfter olika frågeställningar, reflekterar över vårt arbete smått och stort.)

Vi tar emot och samlar barnen ute varje morgon, i alla väder.

9:00 På tisdagar är intentionen att gå i väg allesammans för att också göra saker i helgrupp, då är det bra om barnen finns på plats vid 9 tiden.

09:30 Fruktstund kring 9.30 då vi går igenom dagen, hur vi fröknar tänker och om barnen har några egna idéer om vad de vill göra. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och kunna påverka sin vardag.

11:00 Lunch

11:30 Vila – sov vila och vakenvila. Under de äldre barnens vila läser vi ur en kapitelbok och lyssnar på ett sagoband som barnen får turas om att välja. De yngre lyssnar på ”avslappningsmusik” eller så finner vi ro i tystnaden (På lilla sidan läser vi/sjunger en stund varje dag.)

14:00 Mellanmål

14:30 Ute/inneverksamhet. Barnen är med och väljer vad vi ska göra.

17:00 Måndag t.o.m. torsdag stänger vi kl 17.00. Fredag stänger vi 16.30.

FÖRSKOLAN FÖLJER RAMTIDERNA – ÖPPETTIDERNA SKA TÄCKA FÖRÄLDRARNAS BEHOV AV OMSORG

Stockholmsstads ramtider är 06.30-18.30


Naturkunskap & Projekt

De aktiviteter och projekt som vi erbjuder barnen lyssnar till barnens egna funderingar att vilja veta, att få vara nyfikna kring. Det är dock vi pedagoger som, efter dokumentation/observation av barngruppen, deras intressen, behov och egna förslag samt utifrån läroplan bestämmer vilka utmaningar vi ska ge barnen och hur vi går vidare i projektet.

Det vi kallar projekt är arbeten som utgår från idéer och frågeställningar från barnen. Intentionen är att detta ska vara en fördjupningsprocess och ska ske under fler tillfällen under veckan, med samma grupp barn. Projekten försöker vi också att dokumentera.

Mini rörelse är en återkommande aktivitet. Helgrupp eller delar av grupp. Inne eller ute. Under en del av året går de äldre barnen på Bondgårdsskola.

Under året träffar Lindens femåringar andra blivande skolbarn från  Förskolor runt om i Vasastan.

Vid ett par tillfällen under våren eller hösten besöker vi Bondgårdskolan (Stora skuggan) med barnen. Mycket uppskattat av både barn/föräldrar och pedagoger.

+ VÄLDIGT MÅNGA ANDRA SAKER!!

”Utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 18

”Utvecklar intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” Lpfö 18

”Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställafrågor om och samtala om naturkunskap” Lpfö 18