Ni är alltid välkomna att besöka oss, kontakta vår rektor genom mejl info@forskolanlinden.se så kommer vi överens om tid.

Vi finns på Idungatan 4A i hjärtat av Vasastan, Stockholm.

Telefon: 08-349599

Ni är varmt välkomna!

Inriktning

Här på förskolan Linden i Vasastan arbetar vi efter Reggio Emilia pedagogiken. Vi vill skapa en miljö som utmanar barnen i deras tankar och fantasi och som i sin tur leder till kunskap. En miljö som är inspirerande, självinstruerande, synlig och tillgängligt för barnen. Miljön ska inbjuda till lek och aktiviteter och vara rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.

 
 

Kort om förskolan Linden

Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Detta innebär att förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och i samarbete med föräldrarna ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Lindens målsättning är att barnen på, och genom, förskolan, ska:

  • Känna glädje
  • Känna trygghet
  • Utvecklas som individer och som grupp
  • Visa respekt mot sig själva och mot andra
  • Få en stark självkänsla och självständighet
  • Utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära

Möt våra pedagoger

Gudrun Agustdottir Rektor på Förskolan.

Ivana En erfaren barnskötare som gärna vill rekommendera Linden. Hon tycker att det är viktigt att vara en närvarande pedagog vilket är möjligt på en förskola med endast 17 barn.

Yolanda En erfaren barnskötare som trivs med Lindens “vi” känsla! Hon är glad att den lilla barngruppen ger henne möjlighet att verkligen se alla barn varje dag!

Petra Erfaren barnskötare som trivs väldigt bra på Linden med härliga, kompetenta kollegor och underbara barn med trevliga föräldrar! Att få följa barnens utveckling/lärande varje dag gör henne glad!