Inskolning

På Lindens Förskola använder vi oss av en föräldraaktiv inskolning, även kallad tre dagars inskolning. Att börja Förskolan är för många att kliva in i en ny och spännande värld, andra har redan erfarenhet av vad det innebär – vi hälsar Er alla välkomna!

Alla barn som börjar på Linden startar sin tid med en tre dagars inskolning. Under tre hela dagar är barnet och föräldern med i vår verksamhet. Tillsammans med nya kompisar och pedagoger undersöker man vad det innebär att gå i förskola. Den fjärde dagen är det tid att säga ”Hej då” till varandra! Viktigt med ett tydligt avsked. Att barnet blir ledsen den första tiden vid lämning är helt normalt. Det gör ont i föräldrahjärtat – då är det bra att komma ihåg att det går över! Ni är alltid välkomna att ringa förskolan för att höra hur barnet mår! Under den första tiden har vi tät kontakt med er föräldrar för att tala om hur det går genom sms!

Tanken är att barnet under trygga förhållanden (tillsammans med en förälder) får lära känna sina nya kompisar och pedagoger i spännande aktiviteter på förskolan. Naturligtvis är alla barn unika och har olika behov, detta gör att inskolningen kan se lite olika ut. Det är viktigt med en öppen dialog där ditt barn står i centrum.

Dag 1-3: Inskolningsformen handlar om tre dagar, mellan 9.30–14, första dagen, sedan 9.30–14.30 Föräldern är med barnet under hela tiden under dagens alla aktiviteter, om Ni inte kommer överens om annat med pedagogerna. Det är Ni som utgör tryggheten för ert barn. Det är Ni föräldrar som äter tillsammans med barnet, sover med dem, byter och tröstar. Det är Ni som har ansvaret över barnet dessa dagar. Det är viktigt att barnet inte behöver vara med om några avsked under inskolningstiden, men somnar ditt barn på vilan är det klart att du som förälder kan sätta dig utanför en stund tills ditt barn vaknar igen.

Under inskolningen kommer vi att vara både inne och ute, så tänk på att ha med kläder som passar för alla väder. Även extra ombyte är bra att ta med sig redan första dagen, eftersom vi erbjuder både vattenlek och skapande aktiviteter. Gärna tofflor eller liknande att ha på sig inomhus. Barnets kläder/personliga ägodelar ska vara märkta med barnets namn. Till vilan behöver barnet en egen kudde och en filt.

Dag 4: Den fjärde dagen är det dags att lämna barnet hos oss första gången. Ni kommer som vanligt på morgonen, oftast finns vi ute på gården och då sker lämningen där. Är vi inne, klär Ni av ert barn i hallen och kommer sedan in för att lämna barnet hos oss. Det är viktigt att Ni som förälder lämnar över barnet till oss när Ni känner er redo. Tänk på att för långa avsked kan vara jobbiga. Alla barn är olika och behöver olika saker under inskolningen. Somnar inte ditt barn under den första tiden eller längtar väldigt mycket efter mamma/pappa så kommer vi självklart att ringa er under dagen. Ni är givetvis också välkomna att ringa oss under dagen för att höra hur det går.

En tid efter inskolningen kallar vi till ett uppföljningssamtal, vi vill gärna veta hur du som förälder/barnet har upplevt inskolningen.

Vi önskar er och ert barn en bra start här hos oss!

Kö & intagning

Stockholms stads kommunfullmäktige antog den 12 december 2016 ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholm stad”. Det innebär att dessa köregler gäller för all verksamhet oavsett driftform. Det betyder vidare att staden har reviderat vilka urvalsgrunder som är godtagbara. Av de nya reglerna framgår att följande urvalsgrunder gäller;
1. Barn i behov av stöd för sin utveckling i form av förskola enligt 8 kap. 7 och 14§§ skollagen.
2. Barn med platsgaranti som riskerar att inte få plats inom garantitiden.
3. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
4. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s äldre barn går före yngre.

Förskolan har medgetts undantag från öppenhetskraven av Stockholmsstad Utbildningsförvaltningen.
Beslut undantag öppenhetskrav förskolan Linden 2020

För att se regler för kö och placering, ansöka och se din köplats gå till Stockholm stads webbplats. För information om avgifter se Stockholms stads sida för avgifter.

Kooperativ

Linden är ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna är involverade i verksamheten på olika sätt och att föräldrarna har ett större inflytande och en större inblick i verksamheten.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för föräldrarna och har därför valt att inte ha någon föräldrajour, städning eller andra betungande uppgifter. Föräldrar är däremot varmt välkomna att engagera sig och t.ex. ordna fester!

Ladda ned dokumenten som beskriver våra särskilda krav och rutiner