Aktiviteter

De aktiviteter och projekt som vi erbjuder barnen lyssnar till barnens egna funderingar att vilja veta, att få vara nyfikna kring. Det är dock vi pedagoger som, efter dokumentation/observation av barngruppen, deras intressen, behov och egna förslag samt utifrån läroplan bestämmer vilka utmaningar vi ska ge barnen och hur vi går vidare i projektet.

Det vi kallar projekt är arbeten som utgår från idéer och frågeställningar från barnen. Intentionen är att detta ska vara en fördjupningsprocess och ska ske under fler tillfällen under veckan, med samma grupp barn. Projekten försöker vi också att dokumentera.

Mini rörelse är en återkommande aktivitet. Helgrupp eller delar av grupp. Inne eller ute. Under en del av året går de äldre barnen på Bondgårdsskola.

Under året träffar Lindens femåringar andra blivande skolbarn från  Förskolor runt om i Vasastan.

+ VÄLDIGT MÅNGA ANDRA SAKER!!

Naturkunskap

Vid ett par tillfällen under våren eller hösten besöker vi Bondgårdskolan (Stora skuggan) med barnen. Mycket uppskattat av både barn/föräldrar och pedagoger.

”Utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” Lpfö 98/10/16

”Utvecklar intresse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.” Lpfö 98/10/16

”Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställafrågor om och samtala om naturkunskap” Lpfö 98/10/16

dagliga aktiviteter