Kö & intagning

Se regler för kö och placering, ansöka och se din köplats på Stockholm stads webplats.

inriktning

På Linden arbetar vi efter Reggio Emilia pedagogiken. Vi vill skapa en miljö som utmanar barnen i deras tankar och fantasi och som i sin tur leder till kunskap. En miljö som är inspirerande, självinstruerande, synlig och tillgängligt för barnen. Miljön ska inbjuda till lek och aktiviteter och vara rik på sinnesupplevelser för att skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.

kooperativ

Linden är ett föräldrakooperativ vilket innebär att föräldrarna är involverade i verksamheten på olika sätt och att föräldrarna har ett större inflytande och en större inblick i verksamheten.

Ladda ner dokumenten som beskriver våra särskilda krav och rutiner.

Kort om förskolan Linden

Vi arbetar enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Detta innebär att förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och i samarbete med föräldrarna ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Lindens målsättning är att barnen på, och genom, förskolan, ska:

  • känna glädje
  • känna trygghet
  • utvecklas som individer och som grupp
  • visa respekt mot sig själva och mot andra
  • få en stark självkänsla och självständighet
  • utveckla sin nyfikenhet och sin lust att leka och lära
Läs mer

fullsizerender-8

Möt våra pedagoger

Carina Morin/Jonsson
Carina Morin/Jonssonförskolechef
Förskolechef på Förskolan. Har en barnskötarutbildning i botten, vidareutbildad till förskollärare. Senare även till pedagogista, (pedagogisk handledare) genom Reggio Emilia institutet. Många års erfarenhet av förskolans värld.
Camilla Gaurwitsch
Camilla Gaurwitschbarnskötare
Barnskötare. Har funnits på Linden ett par år.
Felipe Gonzalez (Fille)
Felipe Gonzalez (Fille)kock
Kock. Arbetar även i barngruppen. Har arbetat som kock i 12 år. Senast på Hässlö Werdshus i Västerås och Cafe Dulce på Odenplan.
Maria Ölmez
Maria Ölmezbarnskötare
Barnskötare.